fbpx

YOUTUBE KOMT MET INGEWIKKELDE TAX HEFFING VOOR YOUTUBERS

Youtube is deze maand begonnen met het verspreiden van massaberichten onder Youtube creators in de hele wereld tot het invullen van lastige Amerikaanse W-8 BEN formulieren. Begin maart 2021 zijn, onder andere Nederlandse, Youtube creators geïnformeerd door Google dat zij spoedig aanvullende belastinggegevens moeten aanleveren in het Google Adsense systeem om te voorkomen dat de Amerikaanse belastingdienst (IRS) zelf een geschat percentage gaat inkomen op de Youtube inkomsten voor een creator.

 

Moeilijkheden in de praktijk

Vanuit ervaring weten wij dat Youtube soms ‘ineens’ met lastige informatieve mails of mededelingen komt. Afgelopen jaar(en) hebben we te maken gehad met wetgeving rondom de COPPA wetgeving wat heeft geleid tot veel onduidelijkheid onder creators. Een soortgelijke situatie is ontstaan met de berichtgeving vanuit Google tot het invullen van W-8 BEN formulieren. Het leidt tot vragen bij creators tot het invullen van deze lastige W-8 BEN formulieren in Google Adsense, waar veel en moeilijke gegevens worden gevraagd.

Wij bij Managemen hebben, samen met fiscalisten en financieel adviseurs, hier een praktische handleiding voor gemaakt voor onze creators. Zo zorgen wij ervoor dat deze specialistische formulieren voor de IRS snel en gemakkelijk kunnen worden ingevuld voor onze creators. Het is belangrijk dat voor eind mei 2021 deze gegevens worden verstrekt aan Google Adsense of de huidige MCN waar een creator is aangesloten. Mochten creators dit niet tijdig aanleveren en/of invullen dan zal de IRS zelf een heffing gaan inhouden.

Wat belangrijk is om te melden is dat de heffing enkel geldt voor inkomsten gegenereerd door ‘Amerikaanse kijkers’. In praktijk zijn deze weergaven verwaarloosbaar voor Nederlandse creators.